Останки от българска гранична застава

Останки от българска гранична застава