Големи връх (1481 м) - първенец на Ерулската планина

Големи връх (1481 м) - първенец на Ерулската планина