Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

КОНЯВСКА

ПЛАНИНА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Връх Виден (1487 м) -

първенец на

Конявската планина

Автор: Красимир Новаков

Поглед от

връх Колош (1314 м)

към първенеца на

Конявската планина -

връх Виден

Автор: Красимир Новаков

Земенски манастир

"Св. Йоан Богослов" -

уникалната

манастирска черква

Автор: Красимир Новаков

Изворски манастир

 "Св. св. Петър и Павел" -

почти рухналата черква

Автор: Красимир Новаков

Изворски манастир

"Св. св. Петър и Павел"

("Св. Дух") - черквата

след възстановяването й

Автор: Красимир Новаков

Конявска планина

(Колошки дял) -

ловна хижа "Колош"

Автор: Красимир Новаков

Конявска планина

(Колошки дял) -

диви божури

Автор: Красимир Новаков

Конявска планина

(Ришки дял) -

скали в каньона

на река Шегава

Автор: Красимир Новаков

Конявска планина

(Димовгробски дял) -

Жаблянски манастир

"Св. Йоан Кръстител"

Автор: Васил Николов

Горнокознички манастир -

възстановената

манастирска чешма

1 2 3 4 5