Изворски манастир Св. св. Петър и Павел - почти рухналата черква

Изворски манастир "Св. св. Петър и Павел" - почти рухналата черква