Изворски манастир Св. св. Петър и Павел (Св. Дух) - черквата след възстановяването й

Изворски манастир "Св. св. Петър и Павел" ("Св. Дух") - черквата след възстановяването й