Връх Виден (1487 м) - първенец на Конявската планина

Връх Виден (1487 м) - първенец на Конявската планина