Конявска планина (Димовгробски дял) - Жаблянски манастир Св. Йоан Кръстител

Конявска планина (Димовгробски дял) - Жаблянски манастир "Св. Йоан Кръстител"