На първенеца - връх Златарица (1086 м)

На първенеца - връх Златарица (1086 м)