Поглед към Лисец планина откъм Кюстендилското поле

Поглед към Лисец планина откъм Кюстендилското поле