Връх Връшник (1500 м) - първенец на Лисец планина

Връх Връшник (1500 м) - първенец на Лисец планина