Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

ЛЮБАШ

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Край село Ребро,

в подножието

на планината Любаш

Автор: Красимир Новаков

Из планината Любаш - 1

Автор: Красимир Новаков

Из планината Любаш - 2

Автор: Красимир Новаков

Котата на връх Любаш

(1398 м); на заден план -

планината Стража

Автор: Красимир Новаков

Ребровски манастир

"Св. Николай"

- развалините от черквата

1 2 3 4 5