Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

ЛЮЛИН

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Поглед от Витоша

към Люлин планина

Автор: Красимир Новаков

Драгичевското езеро

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Бонсови поляни"

Автор: Красимир Новаков

Горнобански манастир

"Св. св. Кирил и Методий" -

входът

Автор: Красимир Новаков

Указателни туристически

 табелки край

Горнобанския манастир

Автор: Красимир Новаков

Райловски манастир

"Св. Николай" (1996 г.)

Автор: Красимир Новаков

Владайски манастир

"Св. Петка"

Автор: Красимир Новаков

Град Банкя - кът от парка

Автор: Красимир Новаков

Клисурски манастир

"Св. Петка" (2001 г.)

Автор: Красимир Новаков

Местност Кърлежа -

паметникът на загиналите

във Войнишкото въстание

1 2 3 4 5