Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

МАЛЕШЕВСКА

ПЛАНИНА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Чинаровата гора покрай

пътя от град Кресна

за село Горна Брезница

Автор: Красимир Новаков

Чинаровата гора

през пролетта

Автор: Красимир Новаков

Чинаровата гора

в местност Буйна - 1

Автор: Красимир Новаков

Чинаровата гора

в местност Буйна - 2

Автор: Красимир Новаков

Давидковата чешма

в местност Буйна

Автор: Красимир Новаков

Поглед към Малешевска

планина от горния края на

село Горна Брезница

Автор: Красимир Новаков

Горнобрезнишки манастир

"Св. Пророк Илия" (1999 г.);

 на заден план -

Пирин планина

Автор: Красимир Новаков

Горнобрезнишки манастир

"Св. Пророк Илия" -

новата черква (2006 г.)

Автор: Красимир Новаков

Поглед към село Горна

Брезница от двора на

Горнобрезнишкия манастир

Автор: Красимир Новаков

Малешевска планина -

водопад на

Стара река

1 2 3 4 5