Давидковата чешма в местност Буйна

Давидковата чешма в местност Буйна