Горнобрезнишки манастир Св. Пророк Илия (1999 г.);  на заден план - Пирин планина

Горнобрезнишки манастир "Св. Пророк Илия" (1999 г.);  на заден план - Пирин планина