Поглед към село Горна Брезница от двора на Горнобрезнишкия манастир

Поглед към село Горна Брезница от двора на Горнобрезнишкия манастир