Поглед към Малешевска планина от горния края на село Горна Брезница

Поглед към Малешевска планина от горния края на село Горна Брезница