На първенеца - връх Руен (2251 м)

На първенеца - връх Руен (2251 м)