Дългото езеро с връх Хвойнати, връх Вихрен и връх Кутело

Дългото езеро с връх Хвойнати, връх Вихрен и връх Кутело