На фона на върховете Вихрен и Кутело

На фона на върховете Вихрен и Кутело