Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

ПЛАНА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Пейова бука"

с вековната бука (вляво)

Автор: Красимир Новаков

"Дядото и бабата" -

дърворезба

(днес - несъществуваща)

от беседката пред

хижа "Пейова бука"

Автор: Красимир Новаков

Поглед от

Сульова махала

към Витоша

Автор: Красимир Новаков

Кръстатият дъб

през 1995 г.

Автор: Красимир Новаков

Естествена вековна

борова гора

във вътрешността

на Плана

Автор: Красимир Новаков

Алински манастир

"Възнесение Господне"

("Св. Спас") -

полурухналата жилищна

сграда през 1995 г.

(днес - несъществуваща)

Автор: Красимир Новаков

Алински манастир

 "Възнесение Господне"

(черквата) -

стенописната композиция

"Старозаветна Св. Троица"

Автор: Красимир Новаков

Връх Манастирище

(1338 м) -

първенец на

Плана планина

(на заден план - Витоша)

Автор: Красимир Новаков

Есен в

Плана планина

Автор: Красимир Новаков

Заслон "Рай"

(на заден план - Витоша)

1 2 3 4 5