Кръстатият дъб през 1995 г.

Кръстатият дъб през 1995 г.