Естествена вековна борова гора във вътрешността на Плана

Естествена вековна борова гора във вътрешността на Плана