Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

РОДОПИ

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Баташка планина -

горско стопанство "Кьошка"

(горско стопанство "Орлово")

Автор: Красимир Новаков

Баташка планина -

хижа "Добра вода"

Автор: Красимир Новаков

Баташка планина -

Дебръщенски манастир

"Св. св. Флор и Лавър"

през 1999 г.

Автор: Красимир Новаков

Баташка планина -

най-високият

Фотиновски водопад

Автор: Орлин Котов

Баташка планина -

връх Баташки Снежник

(2082 м)

Автор: Красимир Новаков

Баташка планина -

Баткунски манастир

"Св. св. Петър и Павел"

Автор: Красимир Новаков

Баташка планина -

хижа "Снежанка"

Автор: Красимир Новаков

Баташка планина -

пещера Снежанка

(драперии)

Автор: Красимир Новаков

Баташка планина -

пещера Снежанка

("вимета")

Автор: Красимир Новаков

На границата между

Баташка планина и

Велийшко-Виденишкия дял -

Кемеровият мост

на Девинска река

1 2 3 4 5