Баташка планина - Баткунски манастир Св. св. Петър и Павел

Баташка планина - Баткунски манастир "Св. св. Петър и Павел"