Баташка планина - Дебръщенски манастир Св. св. Флор и Лавър през 1999 г.

Баташка планина - Дебръщенски манастир "Св. св. Флор и Лавър" през 1999 г.