На границата между Баташка планина и Велийшко-Виденишкия дял - Кемеровият мост на Девинска река

На границата между Баташка планина и Велийшко-Виденишкия дял -

Кемеровият мост на Девинска река