Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

РУДИНИ

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

В околността на

Пещерския манастир

в планината Рудини

Автор: Красимир Новаков

Пещерският водопад

Автор: Красимир Новаков

Пещерски манастир

"Св. Николай" -

черквата

Автор: Красимир Новаков

Пещерски манастир

"Св. Николай" -

полурухналата

жилищна сграда

1 2 3 4 5