Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

РУЙ

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Поглед от

главното руйско било

към хижа "Руй"

Автор: Красимир Новаков

Връх Руй (1706 м) -

първенец на

Руй планина

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Руй" с

главното руйско било

Автор: неизвестен

Пред хижа "Руй"

Автор: Красимир Новаков

Хижа "Ерма"

Автор: Красимир Новаков

Ждрелото на река Ерма

Автор: Красимир Новаков

Еко-пътеката

при Ждрелото

на река Ерма

Автор: Красимир Новаков

Забелски манастир

"Св. Димитър"

Автор: Красимир Новаков

Трънски манастир

"Св. Архангел Михаил"

- патронната икона

над входа на черквата

Автор: Красимир Новаков

Пролетна красота

по руйските поляни

1 2 3 4 5