Поглед от главното руйско било към хижа Руй

Поглед от главното руйско било към хижа "Руй"