Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

СЛАВЯНКА

1 2 3 4 5

Автор: Борис Марковски

Към планина Слявянка

от застава "Извора"

Автор: Борис Марковски

Планина Славянка -

из черномурова гора

Автор: Борис Марковски

Поглед към

Гоцев връх (вдясно)

и Голям Царев връх

(вляво)

Автор: Стефан Иванов

На първенеца -

Гоцев връх (2212 м)

Автор: Стефан Иванов

Югоизточните склонове

на Гоцев връх

Автор: Стефан Иванов

Южният склон на

връх Шабран (2195 м);

вляво - Гърция

Автор: Стефан Иванов

Поглед към

Малък Царев връх;

на заден план -

планината Боздаг в Гърция

1 2 3 4 5