Поглед към Малък Царев връх; на заден план - планината Боздаг в Гърция

Поглед към Малък Царев връх; на заден план - планината Боздаг в Гърция