На първенеца - Гоцев връх (2212 м)

На първенеца - Гоцев връх (2212 м)