Поглед към Гоцев връх (вдясно) и Голям Царев връх (вляво)

Поглед към Гоцев връх (вдясно) и Голям Царев връх (вляво)