Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

СТАРА

ПЛАНИНА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

Берковска планина -

първенецът на планината

връх Ком (2016 м),

гледан от подножието

на връх Среден Ком

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

планина Козница -

връх Тодорини кукли

(1785 м), гледан откъм

Клисурския манастир

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

планина Понор - кът

от Вазовата еко-пътека,

близо до горния пад на

каскадния водопад

Бовска Скакля

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

Врачанска планина -

поглед от Паметника на

септемврийци (1923 г.)

към жп гара Лакатник

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

Врачанска планина -

красиви скали край

водопада

Врачанска Скакля

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

Софийска планина -

първенецът на планината

връх Готен (1295 м); на

заден план - връх Мургаш

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

планина Мургаш -

по маршрута от

Елешнишкия манастир

към хижа "Мургаш"

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

планина Мургаш -

поглед от Витоша

към връх Мургаш; под

мъглата е град София

Автор: Красимир Новаков

Западна Стара планина,

Етрополска планина -

паметникът на

загиналите 879 руски

воини в подножието на

връх Баба (1787 м)

Автор: Йорданка Георгиева

Западна Стара планина,

Етрополска планина -

хижа "Мургана"

1 2 3 4 5