Западна Стара планина, планина Мургаш - по маршрута от Елешнишкия манастир към хижа Мургаш

Западна Стара планина, планина Мургаш - по маршрута от

Елешнишкия манастир към хижа "Мургаш"