Западна Стара планина, планина Понор - кът от Вазовата еко-пътека, близо до горния пад на каскадния водопад Бовска Скакля

Западна Стара планина, планина Понор - кът от Вазовата еко-пътека,

близо до горния пад на каскадния водопад Бовска Скакля