Западна Стара планина, Врачанска планина - красиви скали край водопада Врачанска Скакля

Западна Стара планина, Врачанска планина -

красиви скали край водопада Врачанска Скакля