Западна Стара планина, Берковска планина - първенецът на планината връх Ком (2016 м), гледан от подножието на връх Среден Ком

Западна Стара планина, Берковска планина - първенецът на планината връх Ком (2016 м),

гледан от подножието на връх Среден Ком