Западна Стара планина, планина Мургаш - поглед от Витоша към връх Мургаш; под мъглата е град София

Западна Стара планина, планина Мургаш - поглед от Витоша към връх Мургаш;

под мъглата е град София