Ковачевският язовир сред Верила планина

Ковачевският язовир сред Верила планина