Местността Петлюка с връх Пеключки камък

Местността Петлюка с връх Пеключки камък