Метеорологичната наблюдателница на Черни връх (2290 м)

Метеорологичната наблюдателница на Черни връх (2290 м)