Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

ВЛАХИНА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Бобошевски манастир

 "Св. Димитър" - черквата

след възстановяването й

Автор: Красимир Новаков

Бобошевски манастир

"Св. Димитър" - черквата

под предпазен похлупак

преди възстановяването й

Автор: Красимир Новаков

Влахина планина -

диви божури

Автор: Красимир Новаков

Руенски манастир

 "Св. Иван Рилски" -

манастирският комплекс

Автор: Красимир Новаков

Руенски манастир

"Св. Иван Рилски" -

Пещерата на Св. Иван

Рилски Чудотворец

Автор: Олга Страшимирова

Руенски манастир

"Св. Иван Рилски" -

пред чешмата

Светата вода

1 2 3 4 5