Бобошевски манастир Св. Димитър - черквата след възстановяването й

Бобошевски манастир "Св. Димитър" - черквата след възстановяването й