Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

ЗАВАЛСКА

ПЛАНИНА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Завалска планина;

Ридът Црънча - 1

Автор: Красимир Новаков

Завалска планина;

Ридът Црънча - 2

Автор: Красимир Новаков

Завалска планина;

Ридът Црънча - 3

Автор: Красимир Новаков

Билински манастир

"Св. Архангел Михаил" -

полурухналата

жилищна сграда

(днес - несъществуваща)

Автор: Красимир Новаков

Неделишки манастир

 "Св. Атанасий Велики" -

черквата

Автор: Красимир Новаков

Неделишки манастир

 "Св. Атанасий Велики" -

стенопис от черквата

1 2 3 4 5