Завалска планина; ридът Црънча - 1

Завалска планина; ридът Црънча - 1