Завалска планина; ридът Црънча - 2

Завалска планина; ридът Црънча - 2