Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

ЗЕМЕНСКА

ПЛАНИНА

1 2 3 4 5

Автор: Красимир Новаков

Полскоскакавишки

водопад

Автор: Красимир Новаков

Крепостта Землънград

(на заден план -

дял Риша на

Конявската планина)

1 2 3 4 5