АВТОСТАНЦИЯ "БАНКЯ" - СОФИЯ

 

Автостанция Банкя - София

 • Местоположение: в град Банкя
 

"Център за градска мобилност"

 • Спиркознак №: 0050 / Спиркознак №: 0051
 • Спиркознак №: 2675 (на спиркознака спира само един преминаващ автобус с един курс по линия № 44-Б)
 • Име на спирката: "Автостанция Банкя"
 • Начална / крайна спирка на автобусни линии: №№ 42, 44, 44-Б
 

"Център за градска мобилност"

 • Спиркознак №: 0050
 • Име на спирката: "Автостанция Банкя"
 • Спирка на преминаващи автобуси: №№ 47, 48, 49 и 81
 
 
 • Към 31.03.1983 г. от София до град Банкя се движат крайградски обикновен автобус № 42 и крайградски бърз автобус № 242 с начална спирка "гара Захарна фабрика" и крайна спирка "град Банкя". Кварталите на град Банкя и селата около града се обслужват от автобус № 43, радиално, по пет направления:
  • І направление: град Банкя - квартал "Вердикал"
  • ІІ направление: град Банкя - село Клисура
  • ІІІ направление: град Банкя - квартал "Михайлово"
  • ІV направление: град Банкя - квартал "Градоман"
  • V направление: град Банкя - село Иваняне
 • По-късно са правени множество промени, свързани най-вече с осигуряване връзка на пътниците към град Банкя с откритото на 28.01.1998 г. метро, между които:
  • автобусна линия № 242 е закрита
  • от 01.06.2000 г. до 19.01.2013 г. автобус № 42 е с начална спирка автостанция "Сливница" и крайна спирка автостанция "Банкя"
  • от 01.06.2000 г. до закриването си на 19.01.2013 г. автобус № 43 е с начална спирка обръщалото на ул. "Търново" (ж.к. "Люлин 8") и крайна спирка автостанция "Банкя". От 19.01.2013 г. на мястото на закритата линия № 43, започва да се движи автобус № 42
  • от 1988 г. до 19.03.2013 г. кварталите на град Банкя и селата около града се обслужват от автобус № 44, по посочените по-горе пет направления и с начална спирка автостанция "Банкя"
  • от 19.01.2013 г. са създадени три нови автобусни линии: № 47, № 48 и № 49, които са с начална спирка "метростанция Сливница" и крайни спирки, съответно: квартал "Градоман", квартал "Михайлово" и село Клисура
  • Забележка: Промените, в сила от 19.01.2013 г., са въведени експериментално от 21.05.2012 г.
 
 • Информацията е в сила към 01.05.2016 г.